saito plaza
By:sikojay    +加关注    粉丝:3
所在地:1, 中国    
参加比赛:Hiiibrand Awards 2011     
   1165         1         0         0     

客户:saito plaza
网址:www.idsiko.com
创造年份: 2011

描述:saito plaza香都是贩售快速时尚品的商业综合体,如何在竞争激烈的市场中让品牌形象吸引受众的注意?是西柚设计面临的问题。我们最后决定用完全区别于其他竞争对手的形象,以产生差异化。我们建立的品牌形象具有一种艺术主义倾向,但又在时尚范畴之内,元素清晰柔和,并对未来的整体作了全面的延展。

标签: plaza brand  siko  西柚设计  商业综合体设计 
版权:不限制作品用途,转载请署名。

查看 sikojay 的其他参赛作品       +加关注