BlackFish音乐
By:Jiangping Liu    +加关注    粉丝:33
所在地:SHENZHEN, CHINA    
参加比赛:Hiiibrand Awards 2011     
   1882         3         0         0     

客户:Blackfish乐队
网址:http://blog.sina.com.cn/u/1265615114
创造年份: 2011

描述:“美丽新世界”是一场关注环保的不插电演唱会的主题,旨在让受众关爱自然,关爱比人类弱小的生物,它们也有权利和人类共同生活在这个地球上。画面以色彩斑斓的昆虫形象为底纹,将“美丽新世界”(主题)的英文做成中国印章的形式,代表承诺与关爱,呼吁人们共同保护我们的地球,关爱生命

标签: Blackfish 
版权:禁止商业用途,转载请署名。

查看 Jiangping Liu 的其他参赛作品       +加关注