PSO 品牌形象设计
By:boxbranddesign    +加关注    粉丝:25
所在地:1,     
参加比赛:Hiiibrand Awards 2016     
   1798         1         0         0     

客户:PSO
网址:https://shop112376895.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.UQ8VC6
创造年份: 2016

描述:PSO(Please Speak Out) 是一個無所畏懼,勇敢發聲的年輕服裝品牌。 正是這一個有態度的品牌,Logo用上一個正在咆哮的北極熊作為與消費者溝通的途徑,簡單直接,易於識別。

标签: 潮牌  衣服  男装  品牌  形象设计 
版权:禁止商业用途,转载请署名。

logo设计

logo的不同样式

辅助图案

辅助图案

查看 boxbranddesign 的其他参赛作品       +加关注