YUYI御意灵芝
By:VRDbrand    +加关注    粉丝:3
所在地:1, china    
参加比赛:Hiiibrand Awards 2016     
   581         0         0         0     

客户:YUYI御意灵芝孢子粉
网址:www.vrdesign.hk
创造年份: 2015

描述:YUYI御意灵芝孢子粉品牌是由易建联与朱芳雨投资的。以三十而立的都市精英白领为主人群,塑造一个传统温情与现代健康相结合的保健品牌。以灵芝祥云伴随的图形含义贯穿标志,整体视觉包装以响亮年轻为基调,体现品牌活力。

标签: 品牌形象设计  标志设计  产品设计  文化  高端   年轻 
版权:禁止商业用途,转载请署名。

查看 VRDbrand 的其他参赛作品       +加关注