like标志设计
By:为物设计    +加关注    粉丝:0
所在地:1,     
参加比赛:Hiiibrand Awards 2016     
   727         0         0         0     

客户:like
网址:-
创造年份: 2016

描述:“喜欢”的理解社会随心而出,随意而为。创作LOGO的时候也想蕴涵这一心意,将享受慵懒的这种情绪瞬间记录,并表达出来。

标签: like标志设计 
版权:禁止商业用途,转载请署名。

查看 为物设计 的其他参赛作品       +加关注