By:布雷克    +加关注    粉丝:5
所在地:,     
参加比赛:Little Hakka 2019     
   223         1         0         0     

客户:高子航
网址:/
创造年份: 2019

描述:原本大部分生活在森林里的动物都是白色的,直到一天乌鸦发现了一桶黑色的油漆,动物们都被乌鸦的恶作剧变成了各种有黑白的斑纹,乌鸦也得到了应有的惩罚。

标签: 少儿组 
版权:禁止商业用途,转载请署名。

查看 布雷克 的其他参赛作品       +加关注