Oliokids
By:wooya    +加关注    粉丝:0
所在地:,     
参加比赛:Hiiibrand Awards 2020     
   46         0         0         0     

客户:Oliokids童鞋定制商店
网址:
创造年份: 2020年3月份

描述:成都-儿童定制鞋 Oliokids是一家以儿童鞋定制为主的线上店铺,委托人喜欢复古童趣的风格。标志图形采用小狐狸的形象,动作童稚、活泼,以趣味顽皮的走路状态自然引入品牌的行业属性。

标签: 童趣  复古   
版权:禁止商业用途,转载请署名。

标志展示

标志演变过程

标志图形延展

查看 wooya 的其他参赛作品       +加关注