SUB ARK
By:霍文杰    +加关注    粉丝:4
所在地:1,     
参加比赛:Hiiibrand Awards 2012     
   1269         5         0         0     

客户:SUB ARK
网址:WWW.SUBARK.COM
创造年份: 2012

描述:Ark Live House 是中原地区一个火爆的摇滚演出场所,2012年更名为 SUB ARK,添加“SUB”这个词汇来彰显反主流的地下音乐态度。标志采用纯文字的方式造性,将文字放置于一条线条之下,以极简的手法表现出“地下”的状态。

标签: 音乐  摇滚  演出  酒吧  演出 
版权:禁止商业用途,转载请署名。

查看 霍文杰 的其他参赛作品       +加关注