By:温亮亮    +加关注    粉丝:4
所在地:1, 中国    
参加比赛:Hiiibrand Awards 2012     
   1501         2         0         0     

客户:上海捷尚实业有限公司
网址:www.wenliangliang.com
创造年份: 2010

描述:“言”品牌旗下主要经营衣帽时装、珠宝首饰、化妆美容、时尚家具等富有中国元素的中国原创设计产品。标识设计以中国汉字“言”为设计元素!凸显这一品牌内涵。

标签: logo 
版权:禁止商业用途,转载请署名。

查看 温亮亮 的其他参赛作品       +加关注