A5
By:孙伟 / 深圳点一品牌设计    +加关注    粉丝:18
所在地:深圳, 中国   
上传时间:12/29/11    最后编辑时间:12/29/11     推荐时间:01/07/12
   867         1         0         0     

客户:A5服装品牌机构
网址:www.afive.com
创造年份:2011

描述:本土时装品牌,打造具有都市品味、时尚及文化内涵的服装品牌

标签: 时装 文化 经典 设计 时尚 
版权:禁止商业用途,转载请署名。


查看 孙伟 / 深圳点一品牌设计 的其他展示        +加关注